Category: SEO

รับทำ SEO ที่ดีต้องเน้นบทความที่มีคุณภาพ

การสร้างบทความคุณภาพ Quality Content ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำ SEO ในยุคปัจจุบัน เพราะว่า ทาง google ได้เปลี่ยน algorithm ตัวใหม่ออกมา เพื่อกำจัดเว็บขยะ บทความขยะ หรือเว็บที่ไม่เป็นมิตรต่อคนอ่าน เพื่อให้คนที่ค้นหาข้อมูลได้รับประโยชน์และสามารถค้นหาข้อมูล ตรงตามความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ในการ รับทำ SEO สมัยนี้จึงต้องวัดกันที่บทความคุณภาพ มากกว่าปริมาณ Link เหมือนสมัยก่อน ซึ่งต้องบอกว่า Algorithm ใหม่ที่ทาง google ได้ปล่อยออกมา เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นหาอย่างแท้จริง เพราะการจัดอันดับที่เน้นเนื้อหาและข้อมูลที่สดและใหม่ ทำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ในแง่ของการ รับทำ SEO ก็เช่นกัน ผู้ทำ SEO จำเป็นต้องปรับตัวและทำตามนโยบาย Google Policy จึงจะทำให้เว็บสามารถติดหน้าแรกได้ คำว่าคุณภาพในสายตา Google คืออะไร คุณภาพในสายตาของกูเกิ้ลก็คือ บทความและเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านจริงๆ เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้ ไม่ใช่บทความที่เน้นทางด้าน SEO มากเกินไป ตลอดจนอธิบายวิธีการ Spin ให้เป็นธรรมชาติ ถูกต้องตามกฎของกูเกิ้ล การทำเว็บคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราสร้างบทความจากเว็บหลักหรือบทความจากบล็อกฟรี เราก็ควรยึดหลักเนื้อหาคุณภาพ เพื่อการทำอันดับเว็บไซต์ใน google search ที่ยั่งยืนและติดหน้าแรกได้นาน

ผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับทำ seo ให้คำแนะนำว่าบทความที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการมุ่งเน้นความสำคัญไปยังสาระที่ต้องการจะสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการฝึกฝนการเขียนบทความคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการทำ SEO นั้น คุณอาจจะเริ่มจากการอ่านบทความดี ๆ แล้วลองหัดจับประเด็น จากนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาของตัวเอง การใช้ภาษาของตัวเองในการเขียนนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้ Search Engine รับรู้ว่าบทความนี้เป็นบทความใหม่