Category: Digital Agency

โลกของ Digital Agency

เมื่อโลกมีการปฏิวัติทางเทคโนโลยี และมีอินเทอร์เนตขึ้นมา จนถึงเป็นโลกที่เราสามารถปฏิสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์กันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เรามีช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ และทำให้นักการตลาดมีช่องทางใหม่ จนคำว่า Digital Marketing นั้นเกิดขึ้นมา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือคำว่า Digital, Digital Agency และ Digital Guru นั้นเกิดกันมากมาย และโลก Digital ก็กลายเป็นเหมือนทองคำในโลกของการทำการตลาดทันที

การเป็น Digital ในช่วงเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมาทำให้ลูกค้า หรือคนที่เข้ามาจับพื้นที่แห่งใหม่ตรงนี้คิดว่าโลก Digital นั้นคือพื้นที่บันดาลความสุข การทำ Digital Marketing จะเป็นกระสุนเงินที่จะทำให้ครองการตลาดได้ แต่ในความจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงไหม ?? เราลองมามองย้อนอดีตกันสักเล็กน้อย โลกของการทำการตลาดและโฆษณานั้นเริ่มต้นกับสื่อโฆษณาที่เป็นสื่อนอกบ้านหรือ OOH ต่อมาจึงพัฒนาเป็นสิ่งพิมพ์ตามด้วยวิทยุและโทรทัศน์ แต่ตอนสื่อพวกนี้เกิดขึ้นมา โลกเรานั้นไม่เคยมี Outdoor Agency ที่ทำการตลาดผ่าน Outdoor โลกเราไม่เคยมี Print Agency ที่ทำงาน Print และโลกเราก็ไม่เคยมี Radio หรือ TV Agency ที่ทำการผ่านสื่อพวกนี้ แล้ว Digital Agency นั้นเกิดมาได้ยังไง เมื่อ Digital นั้นมาถึง

โลกของ Digital Agency นั้นเกิดขึ้นในรอบ 10-15 ปีได้เพราะ Advertising Agnecy นั้นยังไม่เข้าใจโลก Digital ยังไม่ามารถคิดหรือค้นหาไอเดียต่อสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมา และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากการแค่เป็นผู้รับสาร กลายมาเป็นผู้รับและส่งสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือสินค้าได้ Advertising Agency และกลุ่มลูกค้าจึงได้หาความช่วยเหลือจากกลุ่มคนที่ปรับตัวเข้าสู่สื่อใหม่ได้ก่อนนั้นคือคนที่โตมาพร้อม Digital แล้วกลายเป็น Digital Agency นั้นเอง

เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา ที่นักการตลาดและนักโฆษณา รวมถึงบรรดา Advertising Agency นั้นพยายามเข้าใจโลก Digital และที่ผ่านมานั้นเราทำการตลาดที่แยก Communication กันระหว่างโลกออฟไลน์ กับ โลกออนไลน์ ทำให้ Message ที่จะสื่อสารกันนั้นไปกันคนละทิศคนละทาง จาก Big Idea ที่จะเป็น Effective Idea กลายเป็นไอเดียนั้น ๆ ต้องสูญเสียศักยภาพไปเพราะการที่ Message หรือ Communication ไม่เชื่อมโยงกันระหว่าง 2 โลก

นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่แบรนด์หรือลูกค้านั้นต้องทำการหา Agency ที่เข้ามาทำแยกเป็นส่วน ๆ เช่น Creative Agency ทำโฆษณา Media Agency ซื้อสื่อ Digital Agency ทำออนไลน์ หรืออาจจะมี Below the line Agency อื่น ๆ อีก การทำงานของทุกที่รวมกันหนึ่งเคมเปญนั้นลูกค้าหรือแบรนด์หวังว่าเชื่อมโยงกัน แต่ปรากฏว่าจริง ๆ แล้วต่างคนต่างทำงาน ต่างคนต่างคิดว่าจะยกประเด็นหรือ Concept อะไรมาพูด ทำให้ไม่เชื่อมโยงกันเลย

จนในที่สุดโลกนักโฆษณาและการตลาด ก็เข้าใจแล้วว่า Digital ก็แค่ช่องทางหนึ่งของสื่อที่มีอยู่มากมายนั้นเอง จาก 10-15 ปีที่ผ่านมา จนมาถึงปัจจุบันทำให้เรารู้แล้วว่า การทำการตลาดและโฆษณานั้นไม่ใช่แค่ทำช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง แต่ต้องคิดให้รอบด้านและทำสื่อที่เชื่อมโยงกัน ในทุกวันนี้ Digital นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่เคยเป็นมาในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาและส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้ว ทำให้เรื่อง Digital นั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครไม่รู้ หรือไม่ใช่เรื่องที่แบรนด์และลูกค้านั้นไม่เข้าใจ ไม่รู้หรือทำเองไม่ได้อีกต่อไป จากรายงาน SoDA ปี 2015 (Society of Digital Agency) พบว่าลูกค้า หรือแบรนด์นั้นเรียนรู้และเข้าใจ Digital จนสามารถทำหรือสร้างทีมที่ทำ Digital Marketing ได้เอง ทำให้การทำให้การใช้ Digital Agency นั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากปี 2014 ถึง 13% รวมแล้วกว่า 27% ในปีนี้