วิธีประหยัดไฟฟ้าเกี่ยวกับแอร์บ้านราคาถูก

1. พฤติกรรมใช้งานเครื่องปรับอากาศ
1.1 ปิดแอร์บ้านราคาถูกทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไปและ 30 นาที สำหรับเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5
1.2 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่กำลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10

1.3 ในสำนักงาน ให้ปิดไฟฟ้า ปิดแอร์บ้านราคาถูก และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในช่วงเวลา 1200 – 1300 จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้
1.4 ไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดแอร์บ้านราคาถูกก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟฟ้า
1.5 หากอากาศภายนอกไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟฟ้า

2. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2.1 หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟฟ้าในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
2.2 อย่านำสิ่งของไปวางขวางทางลมเข้า-ออก ของชุดระบายความร้อนที่อยู่นอกอาคาร จะทำให้เครื่องระบายความร้อนไม่ดี ทำงานหนัก และเปลืองไฟฟ้า
2.3 อย่าติดตั้งชุดระบายความร้อนใกล้ผนังเกินไป เพราะเครื่องจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นร้อยละ 5-20 ควรตั้งให้ห่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อนได้ดี
2.4 อย่านำสิ่งของขวางทางลมเข้า-ออกของแอร์บ้านราคาถูก เพราะเครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักและเปลืองไฟ
2.5 ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
2.6 ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร

3. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่
3.1 ใช้มู่ลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและฝาผนัง เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไป
3.2 ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร
3.3 ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000
บีทียู