Category: เบอร์มงคล

การจัดวางเบอร์มงคลเพื่อให้ส่งเสริมกับผู้ใช้

เบอร์มงคล เป็นศาสตร์พยากรณ์แขนงใหม่ ที่เพิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่เบอร์มงคลนั้นไม่ใช่ความเชื่อที่ไร้เหตุผล แต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ เพราะว่าเราสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ในอดีตนั้นมาทำนายผลของมันได้อย่างแม่นยำ

เพราะเลขแต่ละเลขต้องการพลังที่แตกต่างกัน การจัดวางเบอร์มงคลเพื่อให้ส่งเสริมกับผู้ใช้จึงควรเลือกให้เหมาะกับอาชีพการเรียงร้อยเบอร์ให้เหมาะกับอาชีพ ช่วยเพิ่มการงาน และความมงคลให้กับชีวิตผู้ใช้อย่างดีเยี่ยม เมื่อการเงินงานดี การเงินก็จะดี และเมื่อการเงินดีก็ช่วยส่งเสริมความรัก และความสุขได้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ท่านสามารถคัดเลือกเบอร์มงคลให้กับตัวเอง และคนที่รู้จักได้ การสร้างความมงคลให้กับตัวเลขและคนรอบตัวเปรียนเสมือนแม่เหล็กดูดสิ่งๆดีเข้ามาหากัน ในการที่ตัวเราและคนรอบตัวเราดี ก็จะส่งเสริมและผลักดันให้ชีวิตเราดีขึ้นเป็นทวีคูน