Category: เก้าอี้สํานักงาน

การเลือกเก้าอี้สํานักงานที่ดีจะช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกเก้าอี้สํานักงานที่ดีจะช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันโรคปวดหลังจะพิจารณาแบ่งเป็นส่วนๆ

ควรเลือกเก้าอี้สํานักงานที่มีฐานเป็นลูกล้อ 5 จุด ลูกล้ออาจจะทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นก็ได้
เบาะนั่งควรจะนุ่มพอคว รเพราะเมื่อเรานั่งน้ำหนักจะกดลงบนกระดูกหลัง เบาะนั่งควรจะเอียงลงไปทางหลังเพื่อให้เมื่อนั่งหลังได้พิงกับพนักพิง ควรมีที่ปรับเบาะให้เหมาะกับงาน ที่นั่งควรสามารถปรับสูงต่ำได้ตามความต้องการ
พนักพิงหลังเป็นพื้นที่มีความสำคัญ ควรไว้พิงบริเวณเอว พนักพิงไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป หรืออาจจะมีความโค้งเหมือนหลังของคนปกติเพื่อให้หลังได้พักผ่อน พนักพิงควรสามารถปรับมุม ความสูง และสามารถเลื่อนเข้าออกเพื่อปรับให้เข้ากับหลัง
ที่วางแขน ควรที่จะปรับระดับสูงต่ำได้ ควรจะมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 2 นิ้ว
ความสูงของเบาะนั่ง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นการปรับความสูงเพื่อให้เท้าได้พักบนพื้น และลำตัวตั้งได้ฉากกับส่วนขา
การปรับมุมของเก้าอี้สํานักงาน เป็นการปรับเบาะให้ทำมุมกับพื้นได้หลายๆรูปแบบ