Category: การตลาดออนไลน์

ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) แหล่งทำธุรกิจแห่งใหม่บนโลกออนไลน์ !!

ตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing ที่ปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมกันเนื่องจากในโลกปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นอีกก้าวและเป็นไปได้ว่าการพัฒนานี้จะมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อย ๆ อีกมากเพราะมนุษย์เราทุกคนต่างต้องการความสะดวกสบายที่มากขึ้น ทำให้มีปัจจัยที่อำนวยความสะดวกที่มากมายไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้ออาหารและบริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อโทรสั่งสิ่งที่อาหารและบริการ ดังนั้นปัจจุบันนี้จึงมีนักธุรกิจหลายแห่งได้มองเห็นช่องทางที่จะทำการตลาดจากปกติที่จะต้องไปพบปะลูกค้าให้มากเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบและสร้างความต้องการให้ลูกค้าได้ตัดสินใจซื้อสินค้าของตัวเอง การต้องลงโฆษณาทำสื่อสิ่งพิมพ์จ้างลงโฆษณาบนช่องสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนมาก และเสียแรงกายเมื่อต้องออกไปเดินแจกใบโบชัว และนั่นก็คือการตลาดแบบออฟไลน์ (Offline Marketing)

การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากเกือบทุกคนในสมัยยุคนี้ต้องจับสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อใช้ติดต่อ หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากการตลาดแบบสมัยเก่าที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะไม่จำเป็นจะต้องไปเดิน หรือทำสื่อโฆษณาตามโทรทัศน์แค่เพียงใช่ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยทุกคนก็สามารถสร้างหน้าร้านของตัวเองหรือที่เรียกว่า ตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

ซึ่งการทำตลาดออนไลน์ (Online Marketing) พบเห็นได้ทั่วไปบนโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้คือ Facebook ที่จะเปิดให้คนทั่วไปสามารถเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์ได้ และให้ผู้คนที่เข้าชม Facebook ได้เห็นร้านค้าและสินค้าของเรา หรือจะเป็นการโทรสั่งสินค้าจากระบบออนไลน์ที่เราได้ทำการเลือกสินค้าและทำการเลือกสินค้าที่เราต้องการนำลงใส่ตะกร้าไว้ แล้วทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้อง สินค้าที่ตัวเราได้ทำการสั่งไปก็จะมาส่งถึงที่พักอาศัยของตัวเราเอง และแม้กระทั่งการทำระบบธนาคารออนไลน์ตอนนี้ได้ทำการทุกธนาคารแล้วโดยให้สามารถทำธุรกรรมบนระบบอินเทอร์เน็ตได้ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

ดังนั้นในยุคสมัยนี้ทำให้เราทุกคนได้รู้ว่ายุคสมัยนี้ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ทุกคนเป็นอย่างมากทำให้เราสามารถทำตลาดออนไลน์ (Online Marketing) แต่ก็มีบางสิ่งที่ยังต้องใช้ การตลาดแบบออฟไลน์ (Offline Marketing) เพราะยังมีคนในยุคสมัยเก่าที่ยังติดตามเลือกใช้วิธีการนี้อยู่นั้นเอง

ตลาดออนไลน์